محصولات جدید

قطعات مکانیکی

قطعات مکانیکی

فیلترهای فعال

سیلندر کامپکت 32x50
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت 858,000 تومان

مدل سیلندر : کامپکت
موارد استفاده : صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع نساجی ، ست های آموزشی دانشگاه ها و ...
نوع پیستون : مغناطیسی

سیلندر کامپکت 50x50
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت 910,000 تومان

مدل سیلندر : کامپکت
موارد استفاده : صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع نساجی ، ست های آموزشی دانشگاه ها و ...
نوع پیستون : مغناطیسی

سیلندر کامپکت 63x05
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت 390,000 تومان

مدل سیلندر : کامپکت
موارد استفاده : صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع نساجی ، ست های آموزشی دانشگاه ها و ...
نوع پیستون : مغناطیسی

سیلندر کامپکت 63x30
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت 390,000 تومان

مدل سیلندر : کامپکت
موارد استفاده : صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع نساجی ، ست های آموزشی دانشگاه ها و ...
نوع پیستون : مغناطیسی

سیلندر کامپکت 50x25
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت 715,000 تومان

مدل سیلندر : کامپکت
موارد استفاده : صنایع بسته بندی، صنایع غذایی، صنایع نساجی ، ست های آموزشی دانشگاه ها و ...
نوع پیستون : مغناطیسی

گیربکس HDUR/FR-25-160
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت 23,000,000 تومان

نوع گیربکس : کامپکت
نوع گشتاور : پشتیبانی  گشتاور  بالا
نوع ورودی : دو طرفه
نوع خروجی : دو طرفه

گیربکس HDUR/FR-25-50
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت 18,400,000 تومان

نوع گیربکس : کامپکت
نوع گشتاور : پشتیبانی  گشتاور  بالا
نوع ورودی : دو طرفه
نوع خروجی : دو طرفه

گیربکس HDUR/FR-50-120
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت 23,000,000 تومان

نوع گیربکس : کامپکت
نوع گشتاور : پشتیبانی  گشتاور  بالا
نوع ورودی : دو طرفه
نوع خروجی : دو طرفه

نمایش 22 مورد از 22 مورد