آخرین پست ها

محصولات جدید

logo

دقت این اسکنر در حد 0.007mm میباشد

این شرکت علت سرمایه گذاری خود در این زمینه را اینگونه بیان میکند:

((دستگاه جدید با اندازهگیری ابعاد اجزا تا  »دقت در سطح میکرون « روالهای بازرسی را تقویت میکند و کیفیت محصول

بالاتری را برای مشتریان فراهم میکند.))

این شرکت در زمینه ساخت هزاران نوع جوی استیک را برای وسایل نقلیه خارج از بزرگراه مانند ماشینهای جنگلداری،

دروگرها، جرثقیلها، تراکتورها و غیره تولید میکند. با ربات اسکنر سه بعدی جدید، اپراتورها می توانند فور ا متوجه شوند که

آیا یک قطعه جوی استیک مطابق با مشخصات است یا خیر. بنابراین سرمایه گذاری باعث صرفه جویی قابل توجهی در زمان و

ایجاد کنترل داخلی بیشتر بر فرآیند تولید می شود.

اشتراک گذاری