آخرین پست ها

محصولات جدید

انجمن های صنفی

انجمن های صنفی
Nov, 06, 2020
|
انجمن "صنفی شرکت¬های رباتیک و مکاترونیک ایران"به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد
Nov, 06, 2020
|
زمینه فعالیت اعضای انجمن صنفی شركت های اتوماسیون صنعتی طیف مشاوره، آموزش، ساخت، تولید و اجرای پروژه در زمینه های زیر را در بر می گیرد:
Nov, 06, 2020
|
انجمن صنفی شركت‌های مهندسی و ساخت تشكلی است حرفه‌ای، مستقل، غیرانتفاعی و غیرسیاسی كه در سال 1378 به همت 6 شركت تراز اول فعال در حوزه مهندسی و ساخت (EPC ) در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شكل گرفت.