محصولات جدید

انواع موتور

انواع موتور

فیلترهای فعال

موتور دی سی گیربکس دار 469
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان9,931,030

وزن:0.99Kg

ابعاد:cm15.5*7*7

شفت:8mm

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:24V

جریان بدون بار:0.19A

گشتاور:(Kg/cm)50

سرعت بدون بار:5RPM

...
موتور دی سی گیربکس دار 467
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان9,931,030

وزن:0.99Kg

ابعاد:cm15.5*7*7

شفت:8mm

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:24V

جریان بدون بار:0.3A

گشتاور:(Kg/cm)40

سرعت بدون بار:17RPM

...
موتور دی سی گیربکس دار 327
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان279,310

وزن:0.15Kg

ابعاد:cm6*2.9*4.7

شفت:3mm

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.04A

گشتاور:(Kg/cm)2

سرعت بدون بار:11RPM

...
موتور دی سی حلزونی TT-545124500
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان1,008,621

وزن:0.48Kg

ابعاد:cm11*6*9.5

شفت:8mm

کشور سازنده:چین

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.2A

گشتاور:(Kg/cm)60

سرعت بدون بار:4RPM

سرعت...

موتور دی سی گیر بکس دار 37GB-3540
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان496,552

وزن:0.24Kg

ابعاد:cm9.7*3.7*3.7

شفت:6mm

کشور سازنده:تایوان

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.22A

سرعت بدون بار:30RPM

گشتاور:(Kg/cm)10

جریان:3A

جهت چرخش:CW/CCW

موتور دی سی انکدر دار yellow
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان69,828

وزن:0.03Kg

ابعاد:cm5.3*2.3*4.2

شفت:4mm

کشور سازنده:چین

ولتاژ:6V

جریان بدون بار:0.04A

سرعت بدون بار:150RPM

انکدر:4 پالس بر دور

موتور دی سی MOTOR WITH 180 PLASTIC GEAR
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان54,310

وزن:0.045Kg

ابعاد:cm6.3*3.7

کشور سازنده:چین

شفت:3mm

سرعت بدون بار:780RPM

جهت چرخش:CW/CWW

جریان:2.5A

گشتاور:(Kg/cm)2.5

ولتاژ:6V

جریان بدون بار:0.8A

موتور دی سی 12PAN20
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان108,621

وزن:0.004Kg

ابعاد:cm2.3*1

کشور سازنده:چین

ولتاژ:6V

جریان:0.8A

جریان بدون بار:0.05A

گشتاور:(Kg/cm)0.3

جهت چرخش:CW/CCW

موتور دی سی buhler 466
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان9,931,030

وزن:0.99Kg

ابعاد:cm15.5*7*7

نام تجاری:buhler

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.19A

گشتاور:(Kg/cm)33

سرعت بدون بار:34RPM

...
موتور دی سی buhler 449
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان9,931,030

وزن:0.99Kg

ابعاد:cm15.5*7*7

نام تجاری:buhler

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.5A

گشتاور:(Kg/cm)4

سرعت بدون بار:4RPM

...
موتور دی سی buhler 448
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان9,931,030

وزن:0.99Kg

ابعاد:cm15.5*7*7

نام تجاری:buhler

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.39A

گشتاور:(Kg/cm)50

سرعت بدون بار:10RPM

...
موتور دی سی buhler 446
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان9,931,030

وزن:0.99Kg

ابعاد:cm15.5*7*7

نام تجاری:buhler

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.5A

گشتاور:(Kg/cm)33

سرعت بدون بار:23.5RPM

...
موتور دی سی buhler 444
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان7,603,444

وزن:0.97Kg

ابعاد:cm15.5*7*7

نام تجاری:buhler

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.5A

گشتاور:(Kg/cm)4

سرعت بدون بار:92.5RPM

...
موتور دی سی buhler 443
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان6,827,584

وزن:1.2Kg

ابعاد:cm15.5*7*7

نام تجاری:buhler

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.88A

گشتاور:(Kg/cm)4

سرعت بدون بار:61.4RPM

...
موتور دی سی buhler 440
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان9,931,030

وزن:0.99Kg

ابعاد:cm15.5*7*7

نام تجاری:buhler

کشور سازنده:آلمان

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.58A

گشتاور:(Kg/cm)4

سرعت بدون بار:460RPM

...
موتور دی سی YELLOW
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان43,448

وزن:0.03Kg

ابعاد:cm5.3*2.3*4.2

شفت:5mm

کشور سازنده:چین

ولتاژ:6V

جریان بدون بار:0.04A

سرعت بدون بار:200RPM

جهت چرخش:CW-CCW

موتور دی سی micro motor RHV158(12V 200RPM)
موجودی: ناموجود
0 Review(s)
قیمت ‎تومان589,655

وزن:0.175Kg

کشور سازنده:ایتالیا

ولتاژ:12V

جریان بدون بار:0.14A

جریان:0.6A

سرعت بدون بار:200RPM

گشتاور:(Kg/cm)2

جهت چرخش:CW/CCW

نام تجاری:micro motor

نمایش 42 مورد از 43 مورد