لیست محصولات با نام تجاری شركت نوانديشان ربات سازان

شرکت نواندیشان نوانديشان ربات سازان در تاریخ 11 تیرماه 1392 تحت شماره 48445 و شناسه ملی 10380648111 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

البته این مجموعه فعالیت خود را به صورت غیر رسمی از سال 1390 شروع کرده بود و دلیل ثبت قانونی این مجموعه گسترش فعالیت در سطح کشور می باشد.

از پاییز سال 1392 بسته های آموزشی با بسته بندی اختصاصی ربات ساز وارد چرخه تولید شد.

نمایش 1 مورد از 1 مورد