فیلتر توسط
فیلتر توسط
شاخه‌ها
موجود بودن
قیمت
 • 0 تومان - 195,800 تومان

پارس فانال

پارس فانال

فیلتر توسط
چراغ سیگنال قرمز قطر 30 میلی متر 220VACپارس فانال چراغ سیگنال قرمز قطر 30 میلی متر 220VACپارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
170,000 تومان (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر:30 میلی متر میزان ولتاژ: 220 AC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال سبز قطر 30 میلی متر 220VACپارس فانال چراغ سیگنال سبز قطر 30 میلی متر 220VACپارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
170,000 تومان (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر:30 میلی متر میزان ولتاژ: 220 AC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال زرد قطر30 میلی متر 220VAC پارس فانال چراغ سیگنال زرد قطر30 میلی متر 220VAC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
170,000 تومان (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر:30 میلی متر میزان ولتاژ: 220 AC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال سبز قطر 16 میلی متر 220VAC پارس فانال چراغ سیگنال سبز قطر 16 میلی متر 220VAC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
54,167 تومان (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: 16 میلی متر میزان ولتاژ: 220 AC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال سبز قطر 22 - 220VAC پارس فانال چراغ سیگنال سبز قطر 22 - 220VAC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
54,167 تومان (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: ۲۲۰ ولت درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال قرمز قطر 22 - 220VAC پارس فانال چراغ سیگنال قرمز قطر 22 - 220VAC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
54,167 تومان (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: ۲۲۰ ولت درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال آبی قطر 22 - 220VAC پارس فانال چراغ سیگنال آبی قطر 22 - 220VAC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
54,167 تومان (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: ۲۲۰ ولت درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال زرد قطر 22 - 220VAC پارس فانال چراغ سیگنال زرد قطر 22 - 220VAC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
54,167 تومان (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: ۲۲۰ ولت درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال سفید قطر 22 - 220VAC پارس فانال چراغ سیگنال سفید قطر 22 - 220VAC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
54,167 تومان (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: ۲۲۰ ولت درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال زرد  قطر 16 میلی متر24-220 V AC/DC پارس فانال چراغ سیگنال زرد  قطر 16 میلی متر24-220 V AC/DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: 16 میلی متر میزان ولتاژ: 24-220 V AC/DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال آبی  قطر 16 میلی متر24-220 V AC/DC پارس فانال چراغ سیگنال آبی  قطر 16 میلی متر24-220 V AC/DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: 16 میلی متر میزان ولتاژ: 24-220 V AC/DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال قرمز  قطر 16 میلی متر24-220 V AC/DC پارس فانال چراغ سیگنال قرمز  قطر 16 میلی متر24-220 V AC/DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: 16 میلی متر میزان ولتاژ: 24-220 V AC/DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال سبز  قطر 16 میلی متر24-220 V AC/DC پارس فانال چراغ سیگنال سبز  قطر 16 میلی متر24-220 V AC/DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: 16 میلی متر میزان ولتاژ: 24-220 V AC/DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال سفید  قطر 16 میلی متر 220VAC پارس فانال چراغ سیگنال سفید  قطر 16 میلی متر 220VAC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: 16 میلی متر میزان ولتاژ: 220 AC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال قرمز قطر 16 میلی متر 220VACپارس فانال چراغ سیگنال قرمز قطر 16 میلی متر 220VACپارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: 16 میلی متر میزان ولتاژ: 220 AC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
چراغ سیگنال سبز قطر 22 - 12V DC پارس فانال چراغ سیگنال سبز قطر 22 - 12V DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: 12 DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال قرمز قطر 22 - 12V DC پارس فانال چراغ سیگنال قرمز قطر 22 - 12V DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: 12 DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال آبی قطر 22 - 12V DC پارس فانال چراغ سیگنال آبی قطر 22 - 12V DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: 12 DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال زرد قطر 22 - 12V DC پارس فانال چراغ سیگنال زرد قطر 22 - 12V DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: 12 DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال سفید قطر 22 - 12V DC پارس فانال چراغ سیگنال سفید قطر 22 - 12V DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: 12 DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال سبز قطر 22 - 12V DC پارس فانال چراغ سیگنال سبز قطر 22 - 12V DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: 12 DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
چراغ سیگنال قرمز قطر 22 - 12V DC پارس فانال چراغ سیگنال قرمز قطر 22 - 12V DC پارس فانال
نمایش سریع
محبوبیت
استعلام تلفنی (بدون مالیات)
مطابق با استاندارد IEC 60947-3 مدل: PFS-56 برند: پارس فانال ساخت: ایران رنگ بندی: زرد، سبز، قرمز، آبی، سفید سایز قطر: ۲۲ میلی متر میزان ولتاژ: 12 DC درجه حفاظت: IP65
نمایش سریع
محبوبیت
ناموجود
نمایش 1 تا 24 از 47 مورد

تنظیمات

یک حساب کاربری رایگان برای ذخیره موارد محبوب ایجاد کنید.

Sign in

یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید تا امکان استفاده از لیست‌های علاقمندی برایتان مقدور شود.

Sign in